Lönesamtal 2024

Syftet med lönesamtalet är att chef och medarbetare gemensamt går igenom och bedömer medarbetarens insats. Chef och medarbetare pratar om hur lönen ska spegla uppdrag och arbetsinsatser. Genom att läsa nedanstående punkter inom olika områden så ska du gradera dig själ och kryssa i rutan. Gör notering om varför du anser att du hamnar just i den rutan. Längre ner hittar du kriterierna tydligt beskrivna samt en stöd- och hjälptext för de olika punkterna. Samtalet tar ca 30 minuter, både chef och medarbetare är förberedda innan samtalet.


Läs noga hur ska bedöma dig själv inom dem olika områdena, använd hjälp texten.

     

      *Kriterier


  • Kräver förbättring:Medarbetaren behöver förändra och förbättra resultatet och/eller beteendet omgående, det är inte accepterat.
  • Utvecklingsområde: Medarbetaren behöver inom snar framtid visa att den strävar efter förändring i resultatet gällande målen samt uppträdandet.
  • Enligt förväntan: Medarbetaren når de uppställda målen samt motsvarar det önskade uppträdandet, medarbetaren har nått förväntat resultat.
  • Över förväntan: Medarbetaren överträffar för det mesta de uppställda målen samt det eftersträvade uppträdandet.
  • Exemplariskt: Medarbetaren överträffar konsekvent och med marginal de uppställda målen och är en tydlig förebild för andra medarbetare i sitt uppträdande i samtliga situationer.


       *Stöd och hjälptext för de olika områdena.   


Kategorier:

1-Företagets värderingar:

2-Kompetens/kunskap:

3- Åtaganden från sin arbetsroll

4-Samarbete/ kommunikation