Våra tjänster

Hemtjänst

Hemtjänst innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Du som kund har möjlighet att med hjälp av handläggare från kommunen få beviljad tid till insatser, såsom omvårdnad, dusch, personlig hygien, social samvaro, inköp, städ och tillsynsbesök. Vi på Annas Vård och HemtjänstTeam utför vård och omsorg med uppdrag från Nacka samt Tyresö kommun.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Du som kund har möjlighet att med hjälp av handläggare från kommunen få beviljad tid till ledsagning. Detta innebär att du som kund har möjlighet till aktiviteter utanför hemmet. Detta innefattar t.ex. ledsagning till frisör, klädesaffärer, teater och museum. En av våra medarbetare åker med från kundens hem och hjälper till med det som kan behövas.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Du som kund har möjlighet att med hjälp av handläggare från kommunen få beviljad tid till avlösarservice. Närstående kan lämna bostaden under ett beslutat antal timmar i veckan eller månaden med vetskap om att vår personal stannar hos kunden fram tills att den närstående är tillbaka.

Följeslag

Innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). Du som kund har möjlighet att med hjälp av handläggare från kommunen få beviljad tid till följeslag. Du som kund kan få följeslag till och från sjukhus, fotvård eller andra vårdinstanser.

Städ och tvätt

Vi på Annas Vård och HemtjänstTeam hjälper dig med städning och tvättning  efter dina önskningar. Vi anpassar detta efter dina behov. Berätta vad du vill ha hjälp samt hur du vill få det genomfört för det är viktigt för oss att du blir nöjd med med det vi utför.

Er hemtjänst, bara ett stenkast bort.

Nacka kommun & Tyresö kommun